"Wieści z AA" - biuletyn dla profesjonalistów

Od 2006 roku Służba Krajowa AA wydaje w formie elektronicznej biuletyn informacyjny Wieści z AA. Jest on przeznaczony głównie dla osób zawodowo zajmujących się problematyką leczenia choroby alkoholowej oraz innych, którzy zainteresowani są działalnością Wspólnoty AA. Biuletyn wydawany jest raz na kwartał. Zawiera podstawowe informacje o Wspólnocie AA, reportaże, wywiady z profesjonalistami, informacje o terminach mityngów informacyjnych organizowanych na terenie całego kraju przez służby poszczególnych regionów AA. Wieści z AA ukazują się pod patronatem Rady Powierników i Komisji Informacji Publicznej Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce.

Biuletyny dostępne są w poniższych linkach:
Zapis na listę subskrybentów:
https://aa24.pl/pl/dla-profesjonalistow/subskrypcja-wiesci-z-aa
Adres e- mail redakcji: wiesci@aa.org.pl
Zachęcamy, szczególnie uczestników mityngów informacyjnych oraz osoby zawodowo stykające się ze Wspólnotą AA do dzielenia się swoimi refleksjami i doświadczeniami na łamach niniejszego biuletynu. Jesteśmy przekonani, że wszelkie uwagi pomogą nam w pełniejszym rozwoju i przyczynią się do bardziej skutecznego niesienia posłania AA. Dziękujemy za okazywaną przychylność.