Jak przystąpić do grupy AA

Jedynym warunkiem przystąpienia do Wspólnoty AA jest chęć zaprzestania picia (Trzecia Tradycja). Nikt z nas nie jest w stanie ocenić, czy jest takie pragnienie w sercu innego człowieka oraz czy jest ono szczere. Dlatego samo uczestnictwo w mitingach jest odczytywane jako deklaracja przynależności do grupy AA. Większość członków Wspólnoty AA jest bardziej związana z jedną wybraną grupą, którą nazywa grupą macierzystą. Tu stają się oni odpowiedzialni, nawiązują przyjaźnie i podejmują się pełnienia służb. Grupa macierzysta daje uczestnikom przywilej i prawo do głosowania w sprawach ważnych dla niej samej i AA jako całości.

Jakie rodzaje mitingów może prowadzić grupa AA

Każda grupa może prowadzić kilka rodzajów mitingów:

  • Mitingi zamknięte – są to spotkania, w których uczestniczą wyłącznie alkoholicy, osoby mające problem z piciem alkoholu lub którym wydaje się, że taki problem mieć mogą. Na takich spotkaniach ich uczestnicy opowiadają o swoich problemach z piciem alkoholu, jak trafili do Wspólnoty oraz jak AA pomaga im pozostać trzeźwym i cieszyć się życiem. Spotkania taki trwają przeważnie ok. jednej godziny. Jeśli przyjdziesz kilkanaście minut przed rozpoczęciem spotkania stworzysz okazję do poznania się z innymi uczestnikami, do rozmowy z jednym z uczestników AA (często przy kawie czy herbacie) – powiedz że jest to Twój pierwszy miting a ktoś wprowadzi Cię dalej w tematykę i doświadczenie AA. Ze względu na zachowanie anonimowości używaj wyłącznie swojego imienia. Możesz też zwyczajnie zająć miejsce i słuchać przebiegu spotkania.
  • Mitingi otwarte – są to spotkania, w których uczestniczą także osoby spoza Wspólnoty AA. Celem takich spotkań jest umożliwienie poznania Wspólnoty AA przez osoby takie jak członkowie rodzin alkoholików, lekarze, pielęgniarki, pracownicy socjalni, nauczyciele, policjanci, itp., które mogą następnie dotrzeć do alkoholików z informacją o Wspólnocie. To będą np. te osoby, które w swojej pracy zawodowej mają częsty kontakt z cierpiącym alkoholikiem, a poprzez swoją obecność na takim mityngu wyrażają swoją troskę i chęć pomocy.
  • Mitingi spikerskie – są to spotkania, na których jeden lub więcej uprzednio wybranych spikerów dzieli się doświadczeniem, siłą i nadzieją opowiadając: kim był, co się z nim stało i jaki jest teraz. Zazwyczaj są to mitingi otwarte.
  • Mitingi informacyjne – mają na celu dotarcie z informacją o Wspólnocie AA do osób zainteresowanych takich jak pacjenci oddziałów odwykowych lub osadzonych w więzieniu, jak również do grup zawodowych, które z racji wykonywanej profesji mogą mieć styczność z osobami uzależnionymi od alkoholu (lekarze, terapeuci, policja,kuratorzy sądowi, duchowni, studenci medycyny, psychologii, itp.).