Rzeszowskie grupy AA - wczoraj, dziś i jutro

Grupa AA "ORION"

Prezentację rzeszowskich grup AA rozpoczniemy od przedstawienia najstarszej z grup – grupy Orion . Z inicjatywy terapeutów Wojewódzkiej Przychodni Uzależnień w Rzeszowie w kwietniu 1987 roku grupa AA z Chełma Lubelskiego zorganizowała miting otwarty dla grupy terapeutycznej z tejże przychodni. W grupie tej byli Anka, Władek, Marian, Janusz, Marek i Zbyszek, którzy zainspirowani  mitingiem postanowili założyć własną grupę AA. Pierwsze spotkanie założycielskie odbyło się 1 maja 1987 roku, na którym powołano do życia Klub Abstynenta Quo Vadis w ramach którego w każdy poniedziałek o godz. 17:15 odbywały się mityngi AA. Po kilku miesiącach grupa umocniła się. Anka zaproponowała nazwę grupy –Orion. Wybrano służby, które nawiązały szybko kontakty z innymi grupami Wspólnoty. Do dzisiaj grupa współpracuje z Wojewódzką Przychodnią Terapii Uzależnień w Rzeszowie , gdzie ma swoją siedzibę obecnie na ul. Siemieńskiego 17. Dziś mityngi odbywają się pięć razy w tygodniu, a uczestniczy w nich ponad 100 osób. Raz w miesiącu odbywają się mityngi robocze grupy.

Grupa AA "JACEK"

Kolejna grupa – to grupa Jacek . Pomysł powstania grupy zrodził się w dużej mierze na bazie doświadczeń i potrzeb osób przebywających w Zakładzie Karnym. Wiele wyroków bowiem było zasądzonych za czyny spowodowane nadużywaniem alkoholu. Jesienią 1988 roku wychowawca oddziału IX Andrzej przy pomocy profesora Jerzego Mellibrudy z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nawiązał kontakt z Radą Powierników SK AA, ówczesną Siódemką. Rezultatem tej współpracy było spotkanie , które odbyło się na oddziale IX Zakładu Karnego Załęże. Uczestnikami tego spotkania byli powiernicy Siódemki, przyjaciele z Oriona, rzeszowskiej grupy AA oraz osadzeni z oddziału IX. Spotkanie to uznaje się za spotkanie założycielskie grupy AA, która przyjęła nazwę Jacek. Grupa ta prowadziła działalność wśród osadzonych w Zakładzie Karnym, po czasowym zawieszeniu działalności, została reaktywowana w 1992 roku i działa do dzisiaj.

Grupa AA "KROKUS"

Następna grupa to grupa Krokus. Za założycieli grupy uznajemy Janusza, Sławka i Stefana. Po odejściu z klubu abstynenta „Sami swoi” we wrześniu 1992 roku zaczęli się spotykać najpierw w domu u Stefana, a później kiedy zrodził się pomysł utworzenia grupy AA w listopadzie 1992 roku, poszukiwali miejsca, gdzie mogłyby się odbywać mitingi. Znaleźli to miejsce w kaplicy parafii Opatrzności Bożej w dużej mierze za sprawą życzliwości ówczesnego proboszcza  ks. Marka. Pierwszy miting nowoutworzonej grupy odbył szę w II rocznicę abstynencji Sławka – 3 grudnia 1992 roku i ta data jest przyjęta jako data powstania grupy. Do dzisiaj grupa spotyka się regularnie w środy o godz. 18:30 w  Parafii Opatrzności Bożej. Od początku powstania grupa uczestniczy czynnie w życiu wspólnoty AA, działa na programie i w duchu tradycji AA.

Grupa AA "PRZYSTAŃ"

Kolejna Grupa – grupa Przystań wzięła swój początek z Klubu Abstynenta Feniks. Część z osób uznała bowiem, że spotkania te są w ich drodze do trzeźwości niewystarczające i podjęła starania o utworzenie grupy AA. Te starania ziściły się 7 lipca 1995 roku, kiedy to  w salce położonej przy ulicy Piłsudzkiego 8-10 zabrzmiały pierwszy raz słowa Modlitwy o Pogodę Ducha i odbył się miting według zasad AA. Grupa przyjęła nazwę Przystań. Pierwszymi uczestnikami mitingu byli:  Jan, Jacek, Bogdan i Janek. Grupa ta spotyka się obecnie w Kościele Saletynów na ul. Dąbrowskiego 71 w Rzeszowie w każdy wtorek o godz. 18:00 i w każdy czwartek o godz. 10:00.

Grupa AA "DZIEWIĄTKA"

Jesienią 1996 roku z inicjatywy Jolanty – wychowawczyni kobiecego oddziału IX powstała grupa AA pod nazwą Dziewiątka. Nazwę swoja grupa wzięła od numeru oddziału. Jolanta we współpracy z Małgorzatą – psychologiem, nawiązała kontakt ze Sławkiem, który bywał na mitingach grupy Jacek i tak rozpoczęła swoją służbę grupa Dziewiątka . Mitingi odbywały się w czwartki w godzinach popołudniowych. Grupa uczestniczyła w mitingach zewnętrznych, na grupie Krokus oraz mitingach w innych zakładach karnych, np. w grupie AA Margot w Jaśle, w Uhercach w grupie Wolność oraz w mitingach otwartych w grupie Jacek. Z chwilą likwidacji oddziału kobiecego działalność grupy została zawieszona, w późniejszym czasie przy inicjatywie Magdy – psychologa i przy udziale osób z grupy Orion wznowiła swoją działalność. Po kilku latach znowu zawiesiła swoją działalność. W chwili obecnej wspólnota AA w Rzeszowie zamierza podjąć działania zmierzające do wznowienia działalności grupy Dziewiątka.

Grupa AA "JEST ROZWIĄZANIE"

5 marca 2014 roku to początek działania kolejnej rzeszowskiej grupy AA – Jest Rozwiązanie . Pierwszy miting odbył się w tym dniu o godz. 17:00  w salce budynku katechetycznego Kościoła Garnizonowego przy ulicy Reformackiej. Uczestniczyło w nich trzech założycieli grupy Wacek I, Wacek II i Janusz. Grupa działa korzystając z trzech legatów AA – Zdrowienie, Jedność i Służba odnosząc się w swoim działaniu do treści Pierwszej Tradycji mówiącej o wspólnym dobru i Jedności AA. Przynależy do Intergrupy MOST, Regionu Galicja. We współpracy z kapelanami organizuje cykliczne spotkania informacyjne w rzeszowskich jednostkach wojskowych. W myśl 12 Kroku i przywileju niesienia posłania członkowie grupy dzielą się swoim doświadczeniem na mitingach w Zakładzie Karnym w Załężu i w Wojewódzkiej Przychodni Uzależnień w Rzeszowie.

Grupa AA ""ZASADA 62"

Inspiracją do powstania kolejnej grupy – grupy Zasada 62, która powstała w marcu 2015 roku  były słowa dr Boba ,,Utrzymajmy to w prostocie”. Założyciele grupy uwierzyli, że Program AA jest prosty i dostępny dla każdego, kto pragnie przestać pić. Tym samym grupa AA, gdzie jeden pijak pomaga drugiemu pijakowi także musi być prosta. Recepta dr Boba: „Zaufaj Bogu, posprzątaj dom, pomagaj innym”, która  dzisiaj jest traktowana jako  motto grupy nakłada członków grupy i całej wspólnoty AA  zobowiązanie – grupa AA jest nastawiona na zewnątrz, na cierpiących alkoholików, do których dotrzeć można  za pośrednictwem duchownych, terapeutów, prasy i osobistej służby. Grupa stara  się wypracować jak najlepsze relacje ze światem zewnętrznym, między sobą natomiast nie zapominać o Zasadzie 62 przytoczonej w Tradycji 4 – ,,Nie traktuj sam siebie, do cholery, tak strasznie poważnie!”

Grupa AA "NIEDZIELA"

Kolejna grupa działająca na terenie Rzeszowa to grupa Niedziela. Pierwszy mityng tej Grupy AA  odbył się 27 września 2015. Nie była to całkiem nowa grupa, bo utworzyły ją osoby uczęszczające na niedzielny mityng Grupy AA Orion. Nazwę grupy przyjęto jednogłośnie, było to naturalne, bo członkowie tej grupy byli ,,ludźmi z niedzieli” dla Oriona i innych grup AA. Dlatego nowo powstała grupa od początku miała mityng o tej samej godzinie, i w tym samym budynku. Na pierwszym mityngu wybrano służby: mandatariuszem został Piotrek, skarbnikiem – Rafał. Grupa przystąpiła nowopowstającej Intergrupy Most. Po paru miesiącach do grupy przystąpiło parę nowych osób, które obecnie stanowią większość w sumieniu grupy.

Grupa AA "DO CZYNU"

19 sierpnia 2016 roku, odbył się założycielski miting grupy Do Czynu.  Historia zaczęła się jednak kilka miesięcy wcześniej gdy dwóch alkoholików zaczęło rozmawiać o stworzeniu grupy, która mogłaby spotykać się w piątkowe wieczory. Powodów, które przemawiały za tym było kilka, lecz jeden z nich był decydujący: w piątek w Rzeszowie nie odbywał się wtedy żaden mityng AA. Po wielu rozmowach postanowiliśmy to zmienić. Momentem zwrotnym był czwartkowy mityng grupy Orion, na którym większość uczestników wyraziła przychylne opinie co do stworzenia nowej grupy. Przystąpiono więc  do działania. Propozycja miejsca spotkań grupy padła dość szybko i już po kilku rozmowach z właścicielem budynku doszło do porozumienia. Stworzenie grupy stało się faktem. Grupa spotyka się w piątki o godz.17.15 w salce paraalnej kościoła Chrystusa Króla przy ulicy Ks. J. Jałowego w Rzeszowie. W każdy pierwszy i ostatni piątek miesiąca odbywają się mitingi otwarte.

Grupa AA "POCZĄTEK"

Grupa Początek to grupa kobieca. Obecność kobiet na mityngach AA nie jest dziś rzadkim widokiem, choć jeszcze kilkadziesiąt lat temu panowało przekonanie, iż choroba alkoholowa dotyczy przede wszystkim mężczyzn. Pomimo oczywistych dowodów, że alkoholizm dotyka kobiet w takim samym stopniu, istnieją wciąż jeszcze sprawy, które (zwłaszcza w początkach trzeźwienia) alkoholiczka bardziej skłonna będzie wyjawić w gronie innych alkoholiczek. Ta właśnie idea przyświecała założycielkom grupy Początek:  Agnieszce, Dominice, Gosi, Helenie i Lucynie, które w sierpniu 2016 roku postanowiły zorganizować mityngi AA dla kobiet. Celem spotkań jest niesienie pomocy kobietom w oparciu o Program 12 Kroków, umożliwienie znalezienia sponsorki i zachęcenie do uczestnictwa w  mityngach innych grup, gdzie swoim doświadczeniem na drodze trzeźwienia dzielą się zarówno kobiety, jak i  mężczyźni. Grupa spotyka się w czwartki o godzinie 18 w Bernardyńskim Centrum Kultury w Rzeszowie.

Grupa AA "WYBÓR"

Kolejna grupa – Wybór powstała z inicjatywy osób uczestniczących w spotkaniach grupy Zasada 62 impulsem do założenia nowej grupy był brak spotkań w godzinach wieczornych w piątek tak,  aby mogły w nim uczestniczyć osoby pracujące w tygodniu na wyjazdach. Pierwsze spotkanie odbyło się 7 czerwca 2019 r (piątek) w przyszłym lokalu PIK przy ul. Dąbrowskiego 5 w Rzeszowie. Po burzliwych dyskusjach grupa przyjęła nazwę Wybór a swoje spotkania odbywa w każdy piątek o godzinie 20:00. W związku z nastaniem pandemii w marcu 2020 roku grupa musiała zawiesić działanie do sierpnia a następnie od października do września 2021 r. kiedy to sumienie grupy podjęło decyzję o tymczasowym przeniesieniu spotkań do salki grupy Krokus. Obecnie mityngi grupy odbywają się już w macierzystej lokalizacji przy ul. Dąbrowskiego 5.