Zapraszamy do obejrzenia co o Wspólnocie AA mają do przekazania nasi przyjaciele

Przyjaciele Wspólnoty AA to osoby niebędące alkoholikami, które swoją wiedzą, zaangażowaniem i przekonaniem o słuszności idei AA, służą i pomagają Wspólnocie.

Bohdan Woronowicz

Edyta Woydyłło-Osiatyńska

Katarzyna Nosowska

Lidia Popiel-Linda

Małgorzata Zwiercan

Sebastian Lizyńczyk

Agnieszka Filipek

Andrzej Bujkowski

Andrzej Chrobot

Andrzej Forma

Edyta Gulbinowicz

Hanna Ostrowska Biskot

Hieronim Wrona

Jagoda Fudała

Krzysztof Brzózka

bp Tadeusz Bronakowski