Dla profesjonalistów

Wspólnota AA w dużej mierze rozwija się w Polsce dzięki Przyjaciołom, którzy sami nie są dotknięci problemem, ale mówią o AA, wskazując cierpiącemu alkoholikowi, że istnieją ludzie, którzy nie piją. Doświadczenie wskazuje, że Przyjaciele Wspólnoty mają o wiele większe możliwości przekazywania informacji o AA niż sami alkoholicy. Anonimowi Alkoholicy dokładają starań, aby program zdrowienia 12 Kroków, był powszechnie znany i dostępny dla wszystkich osób z problemem alkoholowym, które potrzebują pomocy. Najtrafniej naszą działalność oddaje ,,Deklaracja Odpowiedzialności”, która towarzyszy nam we wszystkich naszych poczynaniach.

Gdy ktokolwiek, gdziekolwiek potrzebuje pomocy chcę, by napotkał wyciągniętą ku niemu pomocną dłoń AA. I za to JESTEM ODPOWIEDZIALNY

Ważnym sposobem informowania o skuteczności programu AA są spotkania z przedstawicielami różnych grup zawodowych. Te wspólne działania mają na celu pomoc ludziom uzależnionym od alkoholu w odnalezieniu drogi do trzeźwego życia. Podczas takiego spotkania ilustracją zmian zachodzących w osobie uzależnionej, jest wypowiedź członka Wspólnoty realizującego program zdrowienia (Program Dwunastu Kroków AA), który opowiada jak wyglądało jego życie gdy pił, co się wydarzyło gdy zetknął się ze Wspólnotą AA i jak żyje obecnie. Następnie przekazujemy informacje, jak można postępować z osobami nadużywającymi alkoholu i gdzie można je skierować. Chętnie odpowiadamy na pytania z sali.

Anonimowi Alkoholicy reprezentowani w Polsce przez Fundację Biuro Służby Krajowej AA Warszawa. ul. Chmielna 20 przygotowali dla Państwa specjalną bezpłatną ofertę. Proponujemy m.in:  
Przeprowadzenie spotkań informacyjnych o Wspólnocie AA dla służb mundurowych, studentów medycyny, psychiatrii, resocjalizacji, pracowników socjalnych lub innych zorganizowanych grup zawodowych np: kuratorów sądowych. Proponujemy dwugodzinne spotkanie informacyjne na terenie całego kraju. Celem tych spotkań jest przybliżenie Wspólnoty AA i jej programu, jako często skutecznym sposobie pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu. Podczas spotkań informacyjnych oferowana jest literatura AA. 

W przypadku zainteresowania naszą propozycją prosimy o kontakt z biurem Fundacji BSK AA w Polsce (tel. 22 828 04 94 e-mail aa@aa.org.pl ) w celu uzgodnienia warunków współpracy lub ze służbami  Punktu Informacyjno – Kontaktowego AA w Rzeszowie, ul Dąbrowskiego 5, telefon 506 907 988, e-mal: kip@aapodkarpacie.pl

Zapraszamy do zapoznania się również z naszym kwartalnikiem „Wieści z AA”, który dedykowany jest właśnie do profesjonalistów