Sugestie związane z pełnieniem dyżuru telefonicznego w PIK

Celem każdej rozmowy telefonicznej jest przekazanie informacji o wspólnocie AA, zachęcenie do przyjścia na mityng, pomoc w jego wyszukaniu w czasie i miejscu najbardziej odpowiadającym rozmówcy, propozycja spotkania z członkiem zespołu 12-go kroku.  

    W  wypadku zgody rozmówcy na takie spotkanie przekazujemy jego dane kontaktowe do zespołu 12-go kroku zgodnie z obowiązującymi zasadami. Możemy tez udzielać innych dostępnych informacji np. o placówkach odwykowych jeżeli rozmówca wyrazi takie życzenie pamiętając jednak że jesteśmy przedstawicielami wspólnoty AA i informacje o niej są nam najbardziej znane więc dzielimy się nimi w pierwszej kolejności.

  Osobom szukającym pomocy dla swoich bliskich  (współuzależnione) udzielamy dostępnych informacji np. o pokrewnych wspólnotach, jak do nich trafić, przychodniach uzależnień  itp. Nigdy nie proponujemy gotowych rozwiązań, nie udzielamy porad, zwłaszcza medycznych lub prawnych pamiętając że nie jesteśmy profesjonalistami. Możemy dzieli się tylko swoimi doświadczeniami sugerując rozmówcy że optymalnym rozwiązaniem jest przyjście na mityng ponieważ tam spotka się z wieloma sytuacjami i doświadczeniami podobnymi do jego.     

 • Po usłyszeniu sygnału i podniesieniu słuchawki, zwracaj się życzliwie i ciepło słowami: dzień dobry, w czym Pani (Panu) możemy pomóc?. Potwierdź, że dzwoni do Punktu Kontaktowego AA w Rzeszowie.
 • Słuchaj cierpliwie rozmówcy do czasu przedstawienia jego prośby czy pytania.
 • Rozmówca zgłasza problem. W przerwie rozmowy, zadaj pytanie, z jakiego źródła posiada informacje o naszym Punkcie Kontaktowym (odnotuj źródło informacji). Zapewnij o poufności rozmowy. Przedstaw się rozmówcy (zasada wzajemności). Zapytaj w czyim imieniu telefonuje.
 • Podaj w sposób spokojny i rzeczowy, zwięzłą informacje o Wspólnocie AA
 • Podczas słuchania daj delikatną informację że słuchasz uważnie – np. mówiąc „tak” lub „aha”
 • Nie pouczaj – tylko informuj
 • Pamiętaj, że to, jak coś mówisz, jest równie ważne jak to, co mówisz
 • Gdy chcesz przerwać lub zakończyć rozmowę odczekaj w ciszy przez chwilę – rozmówca z reguły chce się upewnić czy go słuchamy i wtedy mówimy grzecznie, że AA nie jest placówką profesjonalną i nie potrafimy udzielić fachowej porady.
 • Jeżeli rozmówca wyraża chęć porozmawiania dłużej, przekaż mu spokojnie i uprzejmie, że ten telefon służy tylko do udzielania informacji i dobrze byłoby dla następnych rozmówców, aby nie blokować łącza
 • Gdy dzwoni „dowcipniś” po prostu bez komentarza odkładamy słuchawkę.
 • Nie jesteśmy profesjonalistami, – więc informujemy o kontakcie ze specjalistami
 • Rodziny ludzi uzależnionych zawsze kierujemy do specjalistycznych placówek terapii
 • Informujemy o terminach i adresach mityngów AA.
 • Przekazujemy komunikaty i informacje od Grup AA
 • Informujemy o terminach i miejscach otwartych spotkań AA
 • Informujemy o możliwościach i sposobach nabycia literatury AA
 • Zaproponuj spotkanie z Anonimowym Alkoholikiem, który zgłosi się w ciągu najbliższych 48 godzin
 • Gdy ta (powyższa) propozycja zostanie przyjęta – ustal ile lat posiada rozmówca, czy pracuje, czy mieszka z rodziną oraz gdzie i kiedy można się z nim skontaktować. Zapewnij, że w ciągu 48 godzin inny Anonimowy Alkoholik nawiąże kontakt, umówi się na rozmowę i zaprowadzi na pierwszy mityng Rozmówcę z rodziny alkoholika skieruj do Al.-Anon (w pobliżu miejsca zamieszkania) lub na dyżur kogoś z Al.-Anon w BSK
 • Staraj się zakończyć rozmowę z optymistycznym przesłaniem i nadzieją dla rozmówcy