Mityngi online oraz w formie telekonferencji

Grupa „Nowe Życie” – w każdy poniedziałek zaprasza na mityng w formie telekonferencji o godzinie 19:00.
Do mityngu dołączamy dzwoniąc na numer telekonferencji +48 799 365 365, kod dostępu 22 26 67 77

Grupa „Jest Rozwiązanie” – w każdą środę zaprasza na mityng w formie telekonferencji o godzinie 17:00.
27 styczeń mityng w temacie „Czy moje chore myślenie zmienia się na trzeźwe i normalne>”.
Do mityngu dołączamy dzwoniąc na numer telekonferencji +48 799 365 365, kod dostępu 12 34 56 78
Grupa „Pogoda Ducha” – w każdą środę zaprasza na mityng w formie telekonferencji o godzinie 18:30.
Do mityngu dołączamy dzwoniąc na numer telekonferencji +48 799 365 365, kod dostępu 77 74 44 88

Grupa „Nowe Życie” – w każdą środę zaprasza na mityng w formie telekonferencji o godzinie 19:00.
27 styczeń mityng spikerski w temacie „1 krok i 1 Tradycja”. Spiker Bogdan z Koszalina.

Do mityngu dołączamy dzwoniąc na numer telekonferencji +48 799 365 365, kod dostępu 22 26 67 77

Grupa „Początek” (grupa dla kobiet) – w każdy czwartek zaprasza na mityng w formie telekonferencji o godzinie 18:00.
Do mityngu dołączamy dzwoniąc na numer telekonferencji +48 799 365 365, kod dostępu 30 25 06 05

Grupa „Nowa Wolność” – w każdy czwartek o godzinie 20:00 zaprasza na mityng czytania „Wielkiej Księgi”.
Do mityngu dołączamy za pomocą linku https://join.skype.com/PtGAFkD0Uyss
Grupa „Do Czynu” – w każdy piątek zaprasza na mityng w formie telekonferencji o godzinie 20:00.
UWAGA: 29 stycznia mityng w formie telekonferencji NIE ODBĘDZIE SIĘ.
Do mityngu dołączamy dzwoniąc na numer telekonferencji +48 799 365 365, kod dostępu 66 63 33 22
Grupa „Wolność baz granic” zaprasza na mityng w każdą sobotę o godzinie 20:00.
16 styczeń mityng w temacie: „Czy niepicie to wszystko , czego mamy się spodziewać po przebudzeniu duchowym? Nie; abstynencjia to zaledwie sam początek….. JAK TO WIDZI BILL, STR.8 .”.
Dołączamy za pomocą linku https://meet.jit.si/GRUPAWOLNOSCBEZGRANICh